Tandheelkunde

Gebitsreiniging en specialisaties

Tandheelkunde

Onze kliniek heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in tandheelkundige apparatuur en opleiding van onze artsen op dit gebied. Hierdoor hebben wij ons ontwikkeld tot dé tandheelkunde kliniek voor gezelschapsdieren in regio 's-Hertogenbosch. 

Gebitsbehandeling

Gebitsbehandelingen

Gebitsbehandelingen zijn bij uitstek behandelingen waarbij veel mensen gaan "shoppen" voor de goedkoopste behandeling. Er zijn tussen dierenklinieken grote verschillen in de manier van werken en de kwaliteit en veiligheid van gebitsbehandelingen. Het is daarom altijd belangrijk om na te gaan wát u voor een bepaald bedrag krijgt. Hieronder proberen wij voor u inzichtelijk te maken hoe wij te werk gaan en waarin wij ons op tandheelkundig gebied onderscheiden van andere dierenklinieken in de omgeving.

De narcose

Het eerste belangrijke verschil met andere klinieken is de narcose die wij toepassen. Daar waar veel dierenklinieken nog een prikje in de bil geven, gaan wij als volgt te werk:

 • Bij ieder dier dat bij ons onder narcose gaat voor een (gebits)behandeling wordt standaard een infuus aangelegd.
 • De narcosemiddelen worden via dit infuus toegediend. Hierdoor hebben we 25% tot 35% minder narcosemiddelen nodig als bij een prikje in de bil.
 • Een narcose is meer dan alleen een dier in slaap brengen of houden. Een goede narcose berust namelijk op drie pijlers: 1) het slaapmiddel, 2) een voldoende lange én voldoende snelwerkende pijnstilling en 3) een spierverslapper (deze is nodig om spierkrampen en spierpijn na de operatie te voorkomen). Daar waar sommige klinieken een combinatie van twee middelen (slaapmiddel en langwerkende pijnstilling) gebruiken, gebruiken wij een combinatie van vier middelen: slaapmiddel, spierverslapper, langwerkende pijnstilling én snelwerkende pijnstilling. Doordat deze vier middelen ook elkaars werking versterken hebben we per middel lagere doseringen nodig.
 • Een patiënt wordt bij ons, zodra deze slaapt, altijd geïntubeerd (buisje in de luchtpijp). Via dit buisje wordt tijdens de behandeling zuurstof toegediend om zuurstofgebrek van spieren en organen te voorkomen. Daarnaast wordt via dit buisje gasnarcose toegediend tijdens de behandeling goed in slaap te houden.

Tijdens de behandeling

Een dier veilig in slaap brengen is één ding, een dier veilig (langdurig) in slaap houden is een tweede. Daarom wordt uw huisdier ook tijdens de ingreep goed in de gaten gehouden:

 • Zoals gezegd ligt een dier bij ons standaard aan de zuurstof, gasnarcose en infuus gedurende de hele ingreep.
 • Bij iedere (gebits)behandeling is continu een assistente aanwezig die de bewakingsapparatuur en dus de narcose van uw dier in de gaten houdt en bijstuurt waar nodig.
 • Ieder dier wordt tijdens de ingreep aangesloten op bewakingsapparatuur. Hiermee wordt continu de hartslag (ECG), de ademhaling, het zuurstof gehalte in het bloed, de temperatuur en (indien nodig) de bloeddruk in de gaten gehouden. Hierdoor kunnen we het meteen zien als er iets niet goed gaat en hier meteen actie op ondernemen.

De behandeling

Ook op het vlak van de gebitsbehandeling zelf heeft onze kliniek de laatste jaren flink geïnvesteerd in goede apparatuur én training van ons personeel om uw dier de best mogelijke tandheelkundige zorg te kunnen bieden:

 • Het gebit van het dier wordt gereinigd met een ultrasone scaler.
 • Op het eind van de behandeling wordt het gebit standaard gepolijst. Hiermee worden kleine glazuurbeschadigingen die tijdens het reinigen ontstaan zijn hersteld.
 • Indien er tanden en/of kiezen getrokken worden, hechten wij de ontstane wondjes altijd weer dicht. Helaas wordt dit bij sommige dierenartsen niet gedaan. Logischerwijs zullen wondjes in de bek die gehecht zijn veel sneller helen en heeft u dier dus ook veel minder last van de behandeling dan als er niet gehecht wordt. Daarnaast hechten wij met extra dun hechtdraad met een speciaal infectieremmend laagje er op.
 • Bij het trekken van tanden/kiezen wordt door ons altijd gecontroleerd of de wortels volledig verwijderd zijn. Dit omdat achterblijvende wortelrestanten later alsnog problemen (en pijn) kunnen veroorzaken.
 • Uw huisdier krijgt, indien er elementen getrokken zijn, standaard ontstekingsremmers/pijnstillers mee naar huis.

Dentale röntgenfoto's

Wij beschikken apparatuur om dentale röntgenfoto's te maken. Het probleem met tanden en kiezen is namelijk dat meer dan de helft van de tand/kies zich onder het tandvlees in het kaakbot bevind en hierdoor niet volledig met het blote oog beoordeeld kunnen worden. En dat terwijl de meeste tandproblemen zich ter hoogte van de tandhals, wortels en het kaakbot voordoen! Om die reden adviseren wij standaard om bij een behandeling röntgenfoto's te maken van het gebit. Dit om te voorkomen dat er gebitsproblemen gemist worden en het dier, ondanks gebitsbehandeling, met pijn blijft rondlopen.

De nazorg

Omdat wij van mening zijn dat ons werk zich niet beperkt tot het schoonmaken van gebitten wanneer deze te vies zijn geworden, bieden wij een uitgebreid nazorgprogramma aan:

 • Indien er tanden en kiezen getrokken zijn tijdens de behandeling en er dus gehechte wonden in de bek aanwezig zijn, laten wij het dier net zo lang kosteloos* op controle komen tot alles goed geheeld is.
 • Daarnaast bieden wij iedereen die een gebitsbehandeling heeft laten uitvoeren nadien gratis een gebitscontrolekaart aan. Deze kaart is een jaar geldig en geeft recht op 4 gebitscontroles bij de tandheelkundig assistente. Hierbij wordt het gebitje goed nagekeken en worden er indien nodig extra adviezen gegeven wat betreft preventie.

*De controles zelf zijn gratis. Indien er extra medicaties of behandelingen noodzakelijk zijn, zijn hier wel kosten aan verbonden.

Dentale röntgenfoto's

Op locatie West beschikken wij over een dentaal röntgenapparaat. Hiermee kunnen wij nog betere tandheelkundige zorg aanbieden binnen onze kliniek. Door het maken van röntgenfotos kan namelijk het volledig gebit in beeld worden gebracht, ook de wortels en delen van de tanden/kiezen die zich onder het tandvlees bevinden. Hierdoor kunnen we afwijkingen zien die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Denk hierbij aan breuken van de wortels, abcessen rondom de wortelpunten, aantasting/oplossing van de wortels of aantasting/oplossing van het kaakbot (paradontitis).

Doordat het volledige gebit beoordeeld kan worden, kan uw dier optimaal behandeld worden. Problemen die met het blote oog niet te zien waren, blijven niet onbehandeld waardoor uw dier niet met pijn blijft rondlopen.

Waarom een gebitsreiniging?

Waarom een gebitsreiniging?

Net als wij krijgen honden en katten met tandplak te maken. Wij poetsen echter regelmatig onze tanden om deze tandplakvorming tegen te gaan, iets wat honden en katten niet kunnen doen. Tandplak is niets anders als een ophoping van speeksel, bacteriën en voedselresten, maar wanneer dit niet verwijderd wordt gaat het tandplak mineraliseren. Zo ontstaat tandsteen. De bacteriën hierin gaan vervolgens ook het tandvlees aantasten met gingivitis (tandvleesontsteking) tot gevolg. Wanneer er in dit stadium niet wordt ingegrepen breiden de problemen zich steeds verder uit tot ook de wortels en omliggende bot aangetast gaan raken. Dan spreken we van paradontitis. Het bot kan gaan oplossen, de wortels worden zwakker en de tand kan afbreken of zelfs los komen te staan. En iedereen die ooit kiespijn heeft gehad kan zich misschien wel inbeelden dat dit geen pretje is!

Los van het gebit kunnen de bacteriën via afgebroken wortels en open wortelkanalen ook in de bloedstroom terecht komen en inwendig problemen veroorzaken. Zo kan er onder andere aantasting van de hartkleppen optreden met hartproblemen tot gevolg. Zaak dus om het niet zover te laten komen en het gebit van uw huisdier de nodige aandacht te schenken!

De behandeling

De oplossing is vrij simpel: het gebit reinigen. Het nadeel hiervan is alleen wel dat een hond of kat hiervoor onder narcose moet om het gebit te kunnen reinigen. Bij dieren met gebitsproblemen adviseren we daarom sowieso om na een gebitsreiniging ook maatregelen te nemen om nieuwe problemen te voorkomen. Want iedere paar maanden een narcose om het gebit te reinigen is natuurlijk niet wenselijk!

Er zit veel verschil in hoe een gebitsreiniging wordt uitgevoerd. Vaak wordt alleen het zichtbare tandsteen/tandplak verwijderd wat cosmetisch het mooiste resultaat geeft, maar dat is niet een goed uitgevoerde gebitsreiniging! Daarom pakken wij het iets anders aan.

 • Nadat het dier in slaap ligt wordt deze eerst geïntubeerd om te voorkomen dat er water in de keel kan lopen.
 • Vervolgens wordt het zichtbare tandsteen verwijderd én wordt het tandsteen/plak onder de tandvleesrand verwijderd.
 • Er wordt met een pocketsonde gekeken of er geen pockets aanwezig zijn. Hierbij kijken we met een pinnetje hoe ver we onder het tandvlees kunnen. Kan dit te diep, dan spreken we van een pocket. Dit wijst dan op paradontproblemen en botoplossing.
 • Bij twijfel over de toestand van sommige kiezen kunnen we een röntgenfoto van het gebit maken om de wortels en eventuele botoplossingen in beeld te brengen.
 • Als er te diepe pockets aanwezig zijn rond een element of er op de röntgenfoto botoplossingen zichtbaar zijn, zal de betreffende tand of kies getrokken worden.
 • De gereinigde elementen polijsten we met polijstpasta
 • Bij het ophalen van het huisdier en/of de controle wordt u geïnformeerd over de opties om nieuwe problemen te voorkomen.

Tandfracturen

Wat is een tandfractuur?

Tandfracturen zijn breuken van een tand of kies. Maar de ene breuk is de andere niet. Zo kan er klein stukje van een tandglazuur afbreken (een "chip"-fractuur) of kan een kies volledig door midden breken. Een fractuur kan zich beperken tot alleen de kroon (het zichtbare gedeelte van de tand) maar kan ook onder de tandvlees rand doorlopen tot de wortels. 
De behandelmogelijkheden zijn daarom afhankelijk van hoe gecompliceerd een breuk is.

De behandeling

Afhankelijk van de leeftijd van het dier en hoe recent een fractuur is opgetreden zijn er drie behandelopties:

 • Als het een jong dier betreft waarbij de wortelpunt nog niet is uitgegroeid én als het een verse breuk betreft kan er een pulpa overkapping worden uitgevoerd. Hiermee kan de tand in leven worden gehouden. Dit werkt echter niet altijd en het is een erg specialistische behandeling welke slechts enkele dierenartsen goed beheersen. Om die reden voeren wij deze behandeling dan ook niet zelf uit.
 • Bij oudere dieren en/of oudere fracturen waarbij men wil proberen de tand te behouden kan er worden overgegaan tot een wortelkanaalbehandeling. Ook dit is een techniek die maar weinig dierenartsen goed beheersen. We verwijzen u door voor deze behandeling. 
 • Wanneer het behoud van de tand niet perse noodzakelijk is en/of de kosten een probleem zijn, wordt er overgegaan tot het trekken van de gebroken tand of kies. Voor deze behandeling beschikken wij over de nodige ervaring en apparatuur. 

Feline Chronische gingivo-stomatitis

Wat is Feline Chronische gingivo-stomatitis?

Chronische gingivo-stomatitis is een aandoening bij katten waarbij er steeds terugkerende ontstekingen van het mondslijmvlies en het tandvlees optreden. In het begin zult u weinig aan uw kat merken, maar wanneer het probleem vordert is dit een erg pijnlijke aandoening voor de kat. Vaak stoppen zij met het eten van harde brokjes. Een ander symptoom is dat de kat erg uit de bek gaat stinken.
Deze aandoening is eigenlijk een overdreven afweerreactie van het lichaam op de bacteriën in de mond/het tandplak met ernstige ontstekingen tot gevolg. 
Hoe deze aandoening exact ontstaat is tot op heden niet bekend. Het is inmiddels wel bekend dat 100% van de katten met deze aandoening drager is van het calicivirus.
Naast veel pijn en ernstige ontstekingen, wordt door de heftige afweerreactie in het tandvlees ook het glazuur van de tanden aangetast hetgeen gaatjes en resorptieletsels (FORL's) tot gevolg kan hebben.

De behandeling

In eerste instantie kan er geprobeerd worden om de aandoening met medicatie onder controle te houden. Dit kan worden gedaan met ontstekingsremmers, cortisonen en antibioticakuren. Echter, vaak hebben deze maar een tijdelijk effect en wordt het effect steeds minder naar mate het dier meer en meer kuurtjes krijgt. 
Daarom wordt er in veel gevallen overgegaan tot het weghalen van de bron van de problemen: de kiezen. Als er geen kiezen meer zijn kan er immers geen tandplak (met bacteriën) meer ophopen waar het lichaam overdreven op reageert. Dit klinkt als een erg drastische ingreep, maar katten passen zich hier erg goed aan aan en kunnen gewoon goed blijven eten. Met dat verschil dat ze na deze ingreep doorgaans pijnvrij zijn.
Door het trekken van alle kiezen komt 60% van de katten met deze aandoening volledig van de problemen af. Ongeveer 30% verbetert aanzienlijk maar heeft soms nog ondersteuning met medicatie nog. En in ongeveer 10% van de gevallen is er geen verschil.

Op locatie West beschikken wij over speciale gebitsapparatuur om deze ingreep uit te voeren.

Feline Odontoclastische Resorptie Laesies (FORL's)

Wat zijn FORL's?

Bij ongeveer 80% van de katten treden vroeg of laat tandhalsleasies op. Deze aandoening wordt ook nog wel eens Feline Odontoclastische Resorptie Laesies oftewel FORL's genoemd. Bij deze aandoening lost het tandglazuur ter hoogte van de tandhals en/of de wortels op. Direct onder het glazuur liggen veel zenuwuitlopers waardoor dit al bij de geringste aanraking van zo'n letsel (bijv. door kauwen van het eten) zeer pijnlijk is voor het dier. Aangezien de aantasting zich steeds verder uitbreidt en de kies steeds zwakker wordt, kunnen deze op een gegeven moment afbreken.

Tot op heden is het niet bekend hoe deze aandoening ontstaat en waarom het alleen bij katten voorkomt. Wat wel bekend is, is dat het vaak progressieve problemen geeft en de aandoening gepaard kan gaan met Feline Chronische gingivo-stomatitis. Als eenmaal een tand of kies is aangetast zullen vroeg of laat ook andere elementen aangetast raken.

De behandeling

Aangezien een resorptieletsel extreem pijnlijk is voor het dier en het letsel zich progressief uitbreid is er maar één oplossing: extractie van het aangetaste element. In ernstige gevallen waar reeds meerdere kiezen aangetast zijn, kan overwogen worden om meteen alle kiezen te trekken. Dit omdat we weten dat het vroeg of laat ook de andere kiezen problemen kunnen krijgen. In gevallen waarbij slechts een of twee kiezen zijn aangetast is dit echter nog wel een erg drastische ingreep. Na het trekken van de aangetaste kiezen kan door middel van preventieve maatregelen worden geprobeerd de resterende elementen zo lang te mogelijk te sparen. Denk hierbij aan tanden poetsen en speciale tandenbrokken.

Op locatie West beschikken wij over speciale gebitsapparatuur om deze ingreep uit te voeren.